รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Courses 
ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2562This course requires an enrolment key
ว20215 แอนิเมชั่น (ปีการศึกษา 2562)This course requires an enrolment key
ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์This course requires an enrolment keyInformation
ง20207 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น1 ม.3 ครูเอ
ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์(ครูทวิณา)Information
การสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย Moodle
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ม.3Information
ง22102 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูขจรศักดิ์ โท้รู้ดีInformation
voc 20201GraphicInformation
ง20204 แอนิเมชั่น (2561)This course requires an enrolment keyInformation
ง 20202 การสร้างเว็บไซต์Information
ง20203 โปรแกรมตารางงานThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3Information
ง 20209 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1Information
ง 20205 หลักการโปรแกรมเบื้องต้นInformation
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์Information
ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์Information