รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Courses 
ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์This course requires an enrolment keyInformation
ง20207 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น1 ม.3 ครูเอ
ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์(ครูทวิณา)Information
การสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย Moodle
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ม.3Information
ง22102 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูขจรศักดิ์ โท้รู้ดีInformation
voc 20201GraphicInformation
ง20204 แอนิเมชั่นThis course requires an enrolment keyInformation
ง 20202 การสร้างเว็บไซต์Information
ง20203 โปรแกรมตารางงานThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3Information
ง 20209 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1Information
ง 20205 หลักการโปรแกรมเบื้องต้นInformation
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์Information
ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์Information