ว 30101 วิทยาศาสตร์ (พื้นฐานฟิสิกส์)
(ว 30101 วิทยาศาสตร์ (พื้นฐานฟิสิกส์))